Misel

»Jezus se je ozrl po svojih učencih in govoril: 'Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo.'« (Lk 6,20)

OZNANILA – ŠENTJANŽ – GORNJA PONIKVA

Od 3.8. do  9.8.2020

 

DNEVI - GODOVI

URA

MAŠNI NAMENI IN DR.

ŠENTJANŽ

URA

MAŠNI NAMENI IN DR.

G. PONIKVA

 PONEDELJEK

3.8.

Konrad

 

19

 

 

Za + Valterja Jovana (p)

 

 

 

 

 

 

 

TOREK

4.8.

Janez M. Viannej

 

16

 

 

Za + Elo Viher - pogrebna

 

 

 

 

 

 

 

 

SREDA

5.8.

Marija Snežna

 

19

 

 

Za + Žuglerjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 ČETRTEK

6.8.

Jezusova sprem. na G.

 

19

 

 

Za + Marijo Završnik (p)

 

 

18

 

 

Za + Alojza in Anico Cokan

 

 

1. PETEK

7.8.

Afra, mučenka  

 

dop

 

 

19

 

Obiskovanje bolnih in ostarelih

Za + Ivanko in Janeza Viher, Ivana Petka

 

dop

 

 

17.30

 

 

 

18

Obiskovaje bolnih in ostarelih

Molitvena ura za nove duhovne poklice

Za + Martina in Marijo Verdev in sor.  

 SOBOTA

8.8.

Dominik

 

8

 

 

Za + Franca Uranjeka (p)

 

 

18

 

 

Za + Venčeslavo Hozjan – obl. in prijatelje

 

 

  19. NEDELJA ml

9.8.

T. od Križa (Edit Stein)

 

10

 

 

Za župljane in za + Jožefa Rozmana – obl.,

Efko in Ivana Črešnovar

Litanije in blagoslov

8.30

 

 

Za + iz družine Kotnik – Lovrenška n.

 

 

ŠENTJANŽ:

·       MINISTRIRA: ~

·       BRALCI: Silva Rednak

·       KRASI, UREJA: Marija Ramšak iz Črnove

·       POMEMBNO: Bolni in ostareli, telefonske številke,…

G. PONIKVA:

·       MINISTRIRA: Filip Rožič

·       BRALCI: Elica Kos

·       KRASI, UREJA: Loke

·       POMEMBNO: Bolni, ostareli; molitvena ura, Lovrenška nedelja, telefonske številke,…