Misel

»On pa jim je rekel: 'Tudi drugim mestom moram oznaniti evangelij o Božjem kraljestvu, ker sem za to poslan.'« (Lk 4,43)

OZNANILA – ŠENTJANŽ – GORNJA PONIKVA

Od 27.4. do  3.5.2020

 

DNEVI - GODOVI

URA

MAŠNI NAMENI IN DR.

ŠENTJANŽ

URA

MAŠNI NAMENI IN DR.

G. PONIKVA

 PONEDELJEK

27.4.

Cita, dekla

 

7

 

 

Za + Ramšakove, Rajšpove in Štobrove

 

 

7

 

 

Za + Ramšakove, Rajšpove in Štobrove

 

 

TOREK

28.4.

Vital, mučenec

 

7

16

 

Po namenu darovalca

Pogreb Fanike Vodušek

 

7

 

 

Po namenu darovalca

 

 

SREDA

29.4.

Katarina Sienska

 

7

 

 

Po namenu darovalca

 

 

7

 

 

Po namenu darovalca

 

 

 ČETRTEK

30.4.

Pij V., papež

 

7

 

 

Po namenu darovalca

 

 

7

 

 

Po namenu darovalca

 

 

 PETEK

1.5.

Jožef, delavec

 

7

 

 

Za + Gaberšekove

 

 

7

 

 

Za + Gaberšekove

 

 

 SOBOTA

2.5.

Atanazij, škof - cu

 

7

 

 

Po namenu darovalca

 

 

7

 

 

Po namenu darovalca

 

 

  4.V. NEDELJA

3.5.

Filip in Jakob, apostola

 

10

 

 

Za župljane

 

 

10

 

 

Za župljane

 

 

 

 ŠENTJANŽ in G. PONIKVA:

Maše so seveda samo v Šentjanžu – napisano pa je za obe župniji. Ta nesrečni kolona virus še kar straši in nas omejuje. Komaj čakam, da bomo lahko skupaj – v našem svetišču, slavili Boga. Vstopamo v mesec maj – šmarnice. Tudi to, tako izgleda, bo moralo biti kar doma. Zvedel sem, da domače bogoslužje in molitev dobro poteka. V eni od vasi se dobijo vsaki večer ob vaški kapeli in v primerni razdalji skupaj molijo. Gotovo se bo to nadaljevalo tudi pri Šmarnicah. Tudi vi boste to priložnost uporabili še posebej tam, kjer so prvoobhajanci in birmanci. Pred slavji, ko bodo, boste o tem malo poročali. V Oznanilih na naši strani, boste našli še več spodbud. Preberite si in poskušajte po svojih najboljših močeh tudi narediti.  

Spoštovani duhovniki kateheti, katehistinje in katehisti!

V času epidemije tudi na katehetskem področju ne moremo hoditi po ustaljenih in utečenih poteh življenja. Tega se ne smemo ustrašiti, ampak poiskati pot, po kateri lahko v danih možnostih dosegamo namen katehez, ki ostaja enak: »Katehizirance vabiti in spremljati k osebnemu srečanju z Jezusom Kristusom« (SKN 29; SPK 63). 

Po uvedbi Izrednih navodil slovenskih škofov za preprečevanje koronavirusa COVID-19 z dne 12. marca 2020 smo v SKU začeli pripravljati gradiva in spodbujati katehete k vzpostavitvi e-povezave s starši katehizirancev. Že prvi teden smo pripravili gradivo za nedeljsko bogoslužje Božje besede, ki je obsegalo molitveni del, branje Božje besede in v naslednjih nedeljah tudi nagovor oziroma razlago Božje besede. Namenjeno je bilo celotni družini, saj smo prepričani, da so trenutne razmere priložnost, da starši uresničujejo versko vzgojo v svoji družini. Dodali smo tudi gradivo za možnost poglobitve vsebine sporočila posamezne nedelje. Delovni listi in video posnetki so bili pripravljeni v treh različnih težavnostnih stopnjah za različno starost osnovnošolskih otrok in povezani tudi s časom cerkvenega leta (postni čas, veliki teden in velika noč). 

Sedaj prehajamo v obdobje, ko nadaljujemo s sistematično katehezo. Dokler se otroci ne bodo vrnili v šolske klopi, se ne bodo niti v veroučne prostore. Zato bomo vsaj do konca maja na spletnih straneh SKU (http://sku.rkc.si/) vsak teden objavili gradivo (video posnetki, delovni listi …) z razlago veroučne snovi za posamezne razrede: prvo za 1., 2. in 3. razred osnovne šole, drugo za 4., 5. in 6. razred, tretjo pa za zadnje razrede osnovne šole. Ti pripomočki se bodo nanašali na konkretne »enote« v veroučnih knjigah za posamezne razrede, kar je tudi navedeno: https://bit.ly/3brS9oC

Prvi kraj življenja vere je domača družina. Zato smo na začetku izrednih razmer poudarili versko prakso v družini in spodbujali k redni jutranji in večerni molitvi ter obhajanju nedeljskih družinskih bogoslužij v povezavi z odmevom Božje besede v njihovem življenju med tednom ter obhajanjem cerkvenih praznikov. Sedaj želimo ta vidik družinske kateheze dopolniti s sistematičnim katehetskim poukom. Vsa pripravljena gradiva so dana katehetom, katehistinjam, katehistom in staršem v pomoč za izvajanje kateheze na daljavo. Ta se lahko izvaja na različne načine. Vabimo, da vsak katehet izbere tisti način, ki je najbolj pisan na kožo njemu samemu in upošteva zmožnosti njegovih katehizirancev.

Predlagani načini kateheze na daljavo:

  1. Katehezo naj katehet posname ali predvaja v živo (posnetek naj ne bo daljši od 20 min).
  2. Po e-pošti naj vzpostavi stik s starši, za zadnje triletje lahko z vednostjo staršev tudi s katehiziranci, in jim posreduje napotke za snov, ki naj jo preberejo v učbeniku. Pri tem lahko napiše kratek potek, kako naj se lotijo »kateheze doma«, in osnovne poudarke kateheze. Vključi naj tudi reševanje v delovnem zvezku in jasno opredeli, kako naj mu posredujejo povratno informacijo.
  3. Po e-pošti naj staršem, za zadnje triletje lahko z vednostjo staršev tudi katehizirancem, pošlje povezavo do pripravljenih gradiv, ki so na voljo na spletni strani SKU (http://sku.rkc.si/), in jasno določi, če in kako naj mu posredujejo povratno informacijo.

Glede nadaljnjega poteka katehetskega dela in zaključka veroučnega leta bomo upoštevali vladna navodila in navodila SŠK ter vas o tem pravočasno obvestili. V vsakem primeru naj katehet tudi letos izda katehetska spričevala/potrdila, upošteva pa stanje, kakršno so katehiziranci uspeli doseči do 13. marca 2020. Če dobro sodelujejo tudi v času kateheze na daljavo, lahko to vpliva na zvišanje ocene, nikakor pa ne za znižanje, saj v novih razmerah nimajo vsi katehiziranci enakih možnosti za sodelovanje.

Pri vseh katehetskih prizadevanjih želim obilje blagoslova in evangeljske vneme!

Dr. Franc Zorec, voditelj tajništva Slovenskega katehetskega urada

 

 Iz gornjih povezav poiščite vsebino in podobno kot za šolo, naredite tudi to. Vsi bomo veseli, ker bo tudi v veri viden dober uspeh. Bog nas blagoslovi!