Misel

»On pa jim je rekel: 'Tudi drugim mestom moram oznaniti evangelij o Božjem kraljestvu, ker sem za to poslan.'« (Lk 4,43)

OZNANILA – ŠENTJANŽ – GORNJA PONIKVA

Od 19.11. do  25.11.2018

 

DNEVI - GODOVI

URA

MAŠNI NAMENI IN DR.

ŠENTJANŽ

URA

MAŠNI NAMENI IN DR.

G. PONIKVA

PONEDELJEK

19.11.

Matilda

 

 

18

 

 

Za + Dragico Petek (p)

 

 

 

 

 

 

 

TOREK

20.11.

Bazilij

 

 

18

 

 

Za + Anico Weissenbach (p)

 

 

 

 

 

 

 

SREDA

21.11.

Darovanje DM

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

Za + Pepija Ocvirka (p)

 

 ČETRTEK

22.11.

Cecilija, mučenka

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

Za + Bogdana Ograjenška (p)

 

 PETEK

23.11.

Klemen I. papež

 

 

18

 

 

Za + Alojza in Marijo Pungartnik – obl.

 

 

17

 

 

Za + Rodbino Lampret in Žumer

 

 SOBOTA

24.11.

Andrej Dung-Lac

 

 

8

 

 

Za + Ivana, Frančiško in Slavka Jovan – obl.

 

 

17

 

 

Za + Veroniko Voh – 8. dan

 

  NEDELJA KKV

25.11.

Katarina Aleksandrijska

 Začetek tedna Karitas

8

 

15

Za župljane in za + Maksa in Faniko Sedovnik

Zahvala Bogu za dar petja – glasbe, za pevce

Na Ponikvi gl. predstava za Karitas

9.30

 

15

Za + in žive Šepekove

 

Gledališka predstava – Karitas – vabljeni!

 ŠENTJANŽ:

 • MINISTRIRA: ~
 • BRALCI: Nada Fajfar
 • KRASI, UREJA: Ivica in Janez Vanovšek
 • REDNI VEROUK!
 • KARITAS: teden Karitas – srečanje na Slomškovi Ponikvi in dobrodelni koncert v dvorani Golovec – hvala za vse darove!
 • PEVSKI ZBOR: v nedeljo praznik – pripravijo pevci – vabilo in vsem hvala!  

G. PONIKVA:

 • MINISTRIRA: Aljaž Vasle
 • BRALCI: Danica Berce
 • KRASI, UREJA: Vrhe
 • REDNI VEROUK!
 • KARITAS: lepo vabljeni na gledališko predstavo – dar vstopnice in drugi darovi v ta namen, lep koledar naših verskih znamenj, teden Karitas – srečanje na Slomškovi  Ponikvi in dobrodelni koncert v dvorani Golovec,…