Natisni 

Dragi župljani! Zgodilo se je to, kar si nismo želeli. Imeli smo lep načrt, kako bomo letos praznovali, a se ni izšlo. Pred sabo imate navodila naših škofov, nekaj odgovorov na vprašanja in jaz se bom potrudil za FB prenos bogoslužja od velikega četrtka do Velike noči. Maše – obredi bodo ob 18h, blagoslov jedil v soboto ob 15h in maša v nedeljo bo ob 9h. Na veliki petek bom obiskal bolnike. K spovedi lahko pridete posamezno in sv. obhajilo boste lahko prejeli, če boste prišli v cerkev.

Tudi letos bomo »stehtali« svojo vero in Bog daj, da ne bi bila tehtnica prelahka. Pogum in, če bo še kaj treba reči – vprašajte.

Doživeto praznovanje!   

 

Izredno pismo slovenskih škofov za Veliko noč 2021

 

Dragi sobratje duhovniki, redovnice, redovniki, diakoni, bogoslovci, dragi bratje in sestre!

 

Letošnja Velika noč poteka tako kot lanska v znamenju epidemije koronavirusa. Skozi vse leto smo upali, da se bodo razmere izboljšale, pa se nam do zdaj to ni posrečilo. Uresničuje se Salomonov pregovor, ki pravi: »Pričakovanje, ki se oddaljuje, stiska srce, upanje, ki prihaja, je drevo življenja« (Prg 13,12). Tudi vsem, ki se vam ob misli na epidemijo zdi, da se vaše pričakovanje oddaljuje, kličemo s piscem Pisma Hebrejcem: »Zato vzravnajte onemogle roke in klecava kolena ter napravite za svoje noge ravna pota, da se to, kar šepa, ne bo izvinilo, marveč bo ozdravelo!« (Heb 12,12-13).

 

Vstopamo že v drugo leto epidemije koronavirusa in največji spremembi, ki ju doživljamo in ju moramo sprejeti, sta veliko omejevanje javnega, družbenega in cerkvenega življenja ter obračanje navznoter, v manjše skupnosti in gospodinjstva, v svoje družine ter v svoje duše in svoja srca – kakor je Gospod naročil Petru: »In ti, ko boš nekoč šel vase, potrdi svoje brate!« (Lk22,32). Tako kot ostalo javno in družbeno življenje se obračajo navznoter tudi naši verski obredi in naše verske slovesnosti. Vabimo in spodbujamo vas, da vse velikonočne obrede in slovesnosti, ki so izvedljive v krogu družin in gospodinjstev, pripravite s preprostim srcem in jih opravite v krogu svojih domačih.

 

Zaupamo stroki in oblastem ter se jim zahvaljujemo za nadčloveške napore, ki jih vlagajo v omejevanje in preprečitev širjenja epidemije. Velikonočni čas pa je s slavjem vstajenja našega Gospoda še večji vir trdnega upanja in prepričanja v zmago velikonočnega Jagnjeta, v zmago krotkosti in potrpežljivosti, v zmago dobrote in ljubezni: »To sem vam povedal, da bi v meni imeli mir. Na svetu boste imeli stisko; a zaupajte, jaz sem svet premagal!« (Jn 16,33). Kakor zvečer tistega dne, prvega v tednu, naj vstali Gospod tudi letos vstopi v vaše hiše in v vaše domove in vam prinese velikonočni pozdrav: »Mir vam bodi!« (Jn 20,19-20).

 

V skladu z vladnim odlokom škofje podajamo naslednja navodila:

 

1.    Svete maše z udeležbo ljudstva so do nadaljnjega odpovedane. Cerkve ostanejo odprte za osebno molitev vernikov, individualni prejem svetega obhajila in zakrament svete spovedi. Duhovniki naj vernikom omogočijo dostop do blagoslovljene vode za domačo rabo.

 

2.    Župnijska pisarna in drugi cerkveni uradi so lahko odprti za srečanje z eno osebo samo za nujne in neodložljive zadeve, ki jih ni mogoče urediti na daljavo. 

 

3.    Zaradi izrednih razmer naj verniki spremljajo neposredne prenose svetih maš in prazničnih bogoslužij po televiziji, radiu ali spletu iz krajevne stolnice. Posodobljen spored prenosov je na voljo na spletni strani Katoliške cerkve.

 

4.    Škofje določamo, da duhovniki zvonijo ob običajnih urah tako med tednom kot ob nedeljah in praznikih. Na Veliko noč naj duhovniki zvonijo ob 8. uri zjutraj in s tem vernike povabijo k velikonočnemu zajtrku.

 

 

Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK

Msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK

Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof

Msgr. dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof

Msgr. Andrej Glavan, novomeški škof

Gospod Rok Metličar, škofijski upravitelj Škofije Celje

 

Vprašanja in odgovori ob pismu slovenskih škofov za Veliko noč 2021

 30.3.2021  Cerkev v Sloveniji  COVID19Velika noč   

https://katoliska-cerkev.si/img/news/2021/03-mar/0fd88c24a9992a0595d1c15d6aab5fd92b371f9e.jpg

Zadnja posodobitev: 30. marec 2021

1.    Svete maše

1.1 Ali lahko duhovnik daruje sveto mašo z verniki?
Svete maše z udeležbo ljudstva so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so le zasebne maše duhovnika brez prisotnosti vernikov (izjema so člani skupnega gospodinjstva, ki bivajo npr. v župnišču oziroma samostanu).

1.2 Kako naj verniki nadomestijo odsotnost od svetih maš in prazničnega bogoslužja?
Verniki, ki se med velikonočnimi prazniki in ob nedeljah ne bodo udeležili svetih maš ter drugih bogoslužnih opravil, naj obrede velikega tedna spremljajo po medijih ter prejmejo duhovno obhajilo. Doma oz. v družini naj posvetijo čas molitvi, prebiranju Božje besede in naj darujejo za potrebe domače župnije (prim. ZCP, kann. 1245 in 1248 § 2).[1]

1.3 Kako je s prenosi bogoslužij po televiziji in radiu?
Duhovnikom se priporoča, da v župnijskih oznanilih in na župnijski spletni strani objavijo 
spored prenosa svetih maš krajevnega (nad)škofa iz stolne cerkve.

1.4 Ali lahko duhovniki prenašajo svete maše in obrede po spletu?
Duhovniki, ki bodo prenašali svete maše ali druge obrede preko spleta, morajo upoštevati veljavna navodila za 
Prenašanje bogoslužnih in pastoralnih dogodkov preko spleta - dodatna navodila slovenskih škofov (17. oktober 2020).

2.    Individualna duhovna oskrba

2.1 Ali lahko prejmem sveto obhajilo? Če da, kako?
Po predhodnem dogovoru z duhovnikom je sveto obhajilo (prejem svetega obhajila izven maše) dovoljeno deliti zgolj in samo posamično. V tem primeru se vernik z duhovnikom po telefonu ali e-pošti predhodno dogovori za določeno uro, ko bo prejel blagoslov in obhajilo v cerkvi, kapeli ali na drugem primernem kraju. Udeležba pri individualnem obhajilu je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav. Duhovniki naj določijo in pravočasno oznanijo posamezne ure, ko bodo vernikom individualno podelili sveto obhajilo izven svete maše. Med termini naj bo dovolj časa, da ne pride do združevanja.

2.2 Ali so lahko cerkve odprte za osebno molitev?
Cerkve so odprte zgolj za zasebno molitev.

3.    Sveta spoved

3.1 Ali lahko prejmem zakrament svete spovedi?
Spovedovanje je dovoljeno samo po predhodnem dogovoru. V spovednicah mora biti nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra. Spovednico naj se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko. Spovedovanje po telefonu ali po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je samo osebna spoved.

4.    Praznovanje Velike noči 2021 v času epidemije

Veliki četrtek, 1. april 2021

4.1 Kdaj bodo duhovniki obhajali krizmeno mašo s svojim škofom?
Krizmena maša na veliki četrtek bo prestavljena na čas, ko se bodo razmere uredile. Vsaka škofija bo določila datum krizmene maše; takrat bodo duhovniki prejeli sveta olja.

4.2 Kako naj duhovnik obhaja večerno mašo velikega četrtka?
Vsem župnikom (duhovnikom) se za ta dan izjemoma dovoljuje, da obhajajo večerno sveto mašo ob 18h v zaprti cerkvi brez udeležbe vernikov. Umivanje nog, že dano na izbiro, se opusti. Ob koncu svete maše se opusti procesijo z Najsvetejšim zakramentom. Najsvetejše se shrani v tabernakelj. Duhovniki, ki ne morejo obhajati svete maše, zmolijo večernice (prim. 
Liturgia Horarum). Župnik naj vernikom sporoči, kdaj bo obhajal večerno mašo, in jih povabi, da se mu pridružijo v duhu in zmolijo rožni venec za duhovne poklice oziroma preberejo dnevno Božjo besedo. Po večerni sveti maši zvonovi utihnejo.

Duhovnik povabi vernike k spremljanju neposrednih prenosov:

Veliki petek, 2. april 2021

4.3 Kako bo potekal obred velikega petka v stolnih cerkvah?
Škofje oziroma stolni župniki bodo v zaprtih stolnicah ob 18.00 brez navzočnosti vernikov opravili bogoslužje velikega petka.

4.4 Kako naj duhovnik opravi obred velikega petka?
Župnik (duhovnik) opravi bogoslužje velikega petka ob 18.00 sam in brez navzočnosti vernikov, v zaprti cerkvi, v najbolj osnovni in preprosti obliki (brez petja in prinašanja križa v procesiji). Pri obredu duhovniki izrečejo posebno prošnjo za bolnike, pokojne in tiste, ki se nahajajo v stanju preizkušnje (prim. 
Missale Romanum, str. 314, št. 13):

IX b. Za preizkušane v času epidemije
Molimo za vse, ki trpijo zaradi posledic trenutne epidemije, da bi Bog Oče naklonil zdravje bolnikom, moč zdravstvenim delavcem, tolažbo družinam in zveličanje vsem pokojnim žrtvam.
Tiha molitev. Nato duhovnik nadaljuje:
Vsemogočni večni Bog, varno zavetje trpečih; usmiljeno se ozri na trpljenje svojih otrok, ki trpijo zaradi te epidemije. Olajšaj bolečine bolnikom in daj moči tistim, ki zanje skrbijo. Sprejmi v svoj mir vse, ki so umrli, in daj, da bo v času te preizkušnje vsak od nas našel zavetje v tvojem usmiljenju. Po Kristusu, našem Gospodu.
O. Amen.

4.5 Kako se lahko verniki duhovno pridružijo obredu velikega petka v domači župniji?
Župnik naj vernike obvesti, da bo obred velikega petka obhajal ob 18.00, in jih povabi, da se mu v duhu pridružijo in zmolijo žalostni del rožnega venca oziroma molijo križev pot ob 15.00. Prav tako jih povabi, da spremljajo 
križev pot papeža Frančiška. Ta dan naj prevladujeta sveta tihota in premišljevanje Gospodovega trpljenja.

4.6 Ali bo letos potekala tradicionalna nabirka za Sveto deželo?
Nabirka za Sveto deželo je prestavljena z velikega petka predvidoma na praznik povišanja svetega Križa (14. september 2021) oz. drug datum, ki bo sporočen naknadno.

Duhovnik povabi vernike k spremljanju neposrednih prenosov:

Velika sobota, 3. april 2021

4.7 Ali letos bo možnost prevzema blagoslovljenega ognja?
Blagoslov in delitev ognja letos odpade.

4.8 Kako bo letos potekal blagoslov velikonočnih jedil?
Škofje ordinariji določajo, da je letos zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil po televiziji oz. radiu. Škofje vabijo vse vernike, da pripravijo velikonočna jedila in se udeležijo televizijskega prenosa blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na 
TV SLO 1 predvidoma ob 15.00.

4.9 Ali lahko verniki sami doma blagoslovijo velikonočnia jedila?
Verniki lahko doma sami, v moči svojega krsta, spoštljivo blagoslovijo jedila po naslednjem obredu:

Blagoslov velikonočnih jedil

1. Znamenje križa

2. Desetka rožnega venca

3. Božja beseda

Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3). 

Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih. 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51).

Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. 

4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo)

Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

4.10 Kako duhovnik opravi velikonočno vigilijo?
Duhovniki velikonočno vigilijo opravijo ob 18.00 sami zgolj v zaprtih župnijskih cerkvah. Na začetku se opusti začetek vigilije ali lucernarij, prižiganje ognja. Takoj se prižge svečo. Procesijo se opusti, nato pa mašnik izreče velikonočno oznanilo (
Exsúltet). Sledi besedno bogoslužje. Pri krstnem bogoslužju se samo obnovijo krstne obljube (prim. Missale Romanum, str. 371, št. 55). Sledi evharistično bogoslužje. Duhovnik, ki se na noben način ne more udeležiti obhajanja velikonočnega bdenja v cerkvi, zmoli opravilo bogoslužnega branja za velikonočno nedeljo (prim. Liturgia Horarum).Župnik naj vernike seznani, da bo ob 18.00 obhajal velikonočno vigilijo, in jih povabi, naj se mu v duhu pridružijo. Verniki so povabljeni, da spremljajo obred s prižganimi svečami v svojih domovih. Zvonovi po velikonočni vigiliji lahko spet zvonijo.

4.11 Ali bodo potekale vstajenjske procesije?
Vstajenjske procesije letos odpadejo. 

Duhovnik povabi vernike k spremljanju neposrednih prenosov:

Velika noč, 4. april 2021

4.12 Kako naj verniki letos praznujejo Veliko noč Gospodovega vstajenja?
Župniki ob 8.00 zvonijo z vsemi zvonovi kot vabilo k zajtrku in v znamenje velikonočnega praznika. Škofje vabijo vse vernike (družine) v Sloveniji, da se ob 8.00 zberejo na velikonočnem zajtrku in zmolijo naslednjo molitev:

Blagoslov velikonočnega zajtrka

Znamenje križa.

Oče naš.

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

4.13 Kako naj duhovnik daruje velikonočno sveto mašo?
Župniki (duhovniki) darujejo velikonočno sveto mašo sami v svojih zaprtih župnijskih cerkvah brez udeležbe vernikov in brez somaševanja. Župnik naj obvesti župljane, kdaj bo obhajal sveto mašo, in jih povabi, naj se mu v duhu pridružijo. 

4.14 Kdaj lahko verniki spremljajo prenos prazničnih svetih maš in bogoslužij?
Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos velikonočne svete maše 
preko medijev ter prenos papeževega blagoslova Urbi et Orbi, ki bo predvidoma ob 12.00.

Duhovnik povabi vernike k spremljanju neposrednih prenosov:

Velikonočni ponedeljek, 5. aprila 2021

4.15 Ali so letos dovoljeni obiski sorodnikov in prijateljev?
Na velikonočni ponedeljek naj se odpovedo obiski (t. i. Emavs), da se prepreči nevarnost širjenja epidemije. 

Bela nedelja oziroma nedelja Božjega usmiljenja, 11. april 2021

4.16 Kako bomo letos praznovali nedeljo Božjega usmiljenja?
Škofje in duhovniki bodo opravili sveto mašo sami in brez navzočnosti vernikov v zaprti cerkvi.

Dar posebnih odpustkov okuženim s COVID-19, družinskim članom, zdravstvenim delavcem in vsem, ki skrbijo za bolnike

4.17 Ali še vedno velja poseben odpustek vernikom s koronavirusom in njihovim svojcem, ki se po odredbi zdravstvenih oblasti nahajajo v karanteni v bolnišnicah ali na svojih domovih?
Apostolska penitenciarija je 19. marca 2020 izdala dekret, s katerim podeljujejo vernikom poseben odpustek. Da bi mogli vsi, ki trpijo zaradi Covid-19, prav v skrivnosti tega trpljenja ponovno odkriti »odrešujoče Kristusovo trpljenje« (prav tam, št. 30), Apostolska penitenciarija 
ex auctoritate Summi Pontificis v zaupanju v besedo Kristusa Gospoda in z duhom vere, upoštevajoč trenutno epidemijo, ki se širi, ter da bi zaživeli v luči osebnega spreobrnjenja, podeljuje dar odpustkov pod sledečimi pogoji. Popolni odpustek se podeli vernikom s koronavirusom, ki se po odredbi zdravstvenih oblasti nahajajo v karanteni v bolnišnicah ali na svojih domovih, če so v stanju nenavezanosti na kakršen koli greh in so po komunikacijskih sredstvih duhovno navzoči pri obhajanju svete maše, molitvi rožnega venca, križevem potu ali pri drugih oblikah pobožnosti ali če vsaj zmolijo vero, očenaš in se v molitvi pobožno obrnejo k blaženi Devici Mariji ter to preizkušnjo v duhu vere v Boga in ljubezni darujejo bratom in sestram z željo, da bi izpolnili običajne pogoje (zakramentalno spoved, sveto obhajilo in molitev po namenu svetega očeta), čim bo to mogoče. Zdravstveni delavci, družinski člani in tisti, ki se po zgledu usmiljenega Samarijana izpostavljajo tveganju okužbe ter pomagajo obolelim za koronavirusom v skladu z besedami božjega Odrešenika: »Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje« (Jn 15,13), bodo na enak način deležni daru popolnega odpustka pod istimi pogoji. Poleg tega Apostolska penitenciarija ob enakih pogojih ob trenutni svetovni epidemiji voljno podeljuje popolni odpustek tudi tistim vernikom, ki obiščejo ali počastijo Najsvetejši zakrament ali vsaj pol ure berejo Sveto pismo ali zmolijo rožni venec, križev pot ali rožni venec Božjega usmiljenja, da bi po posredovanju vsemogočnega Boga prenehala epidemija, v olajšanje vseh okuženih in za večno zveličanje vseh, ki jih je Gospod že poklical k sebi. Cerkev moli za tiste, ki ne morejo prejeti zakramenta bolniškega maziljenja in svete popotnice, in izroča Božjemu usmiljenju vse in vsakogar v moči občestva svetnikov ter podeljuje verniku popolni odpustek v trenutku smrti pod pogojem, da je pravilno pripravljen in da je običajno za časa življenja molil kakšno molitev (v tem primeru nadomesti Cerkev tri običajne zahtevane pogoje). Za prejem tega odpustka je priporočljivo, da ima vernik pri sebi razpelo ali križ (prim. Enchiridion indulgentiarum, štev. 12).

5.    Sveti krsti, prva sveta obhajila, birme in cerkvene poroke

5.1 Ali so dovoljeni sveti krsti, prva sveta obhajila in birme?
Sveti krsti, prva sveta obhajila, birme in cerkvene poroke so do nadaljnjega odloženi. Sveti krst se lahko izjemoma podeljuje individualno v krogu članov iste družine oziroma istega gospodinjstva v primeru življenje nevarnosti. Podelitev ostalih zakramentov je prestavljeno na čas, ko bodo zdravstvene razmere to dopuščale oz. ko bo preklican vladni odlok.

6.    Bolniško maziljenje

6.1 Ali lahko bolniki, ostareli in umirajoči prejmejo sveto bolniško maziljenje? Ali lahko duhovnik obišče bolnika v bolnišnici oz. domu za ostarele?
Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena (maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik naj med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni.

7.    Cerkveni pogrebi

7.1 Ali so dovoljeni cerkveni pogrebi?
Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Na pogrebu je lahko navzoča samo ena družina oziroma člani skupnega gospodinjstva.

8.    Župnijska kateheza (verouk) in pastoralni dogodki

8.1 Ali lahko poteka župnijska kateheza (verouk) in druga izobraževanja?
Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo samo na daljavo preko spleta. Prav tako se izvajajo na daljavo vse oblike pastoralnih dogodkov kot so molitvene skupine, zakonske skupine, sestanki, verska izobraževanja, duhovne vaje itd. Do nadaljnjega so preklicana vsa dovoljenja za izvedbo duhovnih seminarjev in predavanj, ki jih izvajajo škofje, duhovniki, redovnice ali redovniki in laiki iz Slovenije ali tujine.

9.    Delovanje župnijskih pisarn in cerkvenih uradov

9.1 Ali so lahko odprte župnijske pisarne, cerkveni arhivi in drugi cerkveni uradi?
Skladno s pismom škofov je župnijska pisarna lahko odprta za srečanje z eno osebo samo za nujne in neodložljive zadeve, ki jih ni mogoče urediti na daljavo. Duhovnik in vernik morata nosita masko ter si pred obiskom in po njem razkužita roke. Škofijske pisarne in drugi cervkeni uradi ter cerkveni arhivi so zaprti za obiskovalce. Kjer je mogoče, naj zaposleni svoje delo opravijo od doma.

10. Karitativne ustanove

10.1 Kako naj delujejo cerkvene karitativne ustanove v času ustavitve javnega življenja v državi?
Karitativne ustanove delujejo v skladu z navodili, ki jih izdajo njihova vodstva, ob upoštevanju državnih predpisov in priporočil NIJZ.

11. Splošna vprašanja 

11.1 Kam se lahko obrne župnik oz. rektor ali druga odgovorna oseba v primeru inšpekcijskega postopka? 
Za morebitne kršitve vladnega odloka in področne zakonodaje odgovarja župnik oziroma odgovorna oseba (gvardijan, rektor, direktor). V primeru inšpekcijskega postopka ali ukrepanja policije naj odgovorna oseba to čim prej sporoči Tajništvu SŠK na e-naslov: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

11.2 Kako naj zvonijo cerkveni zvonovi v času praznikov in ustavitve javnega življenja?
Škofje določajo, da duhovniki zvonijo ob običajnih urah tako med tednom kot ob nedeljah in praznikih.

11.3 Kako lahko verniki podprejo svojega duhovnika in domačo župnijo?
Škofje vabijo vernike, da po svojih zmožnostih darujejo za svete maše in podprejo svoje duhovnike s prostovoljnimi darovi, ki jih lahko nakažejo na bančni račun župnije ali osebno izročijo po prenehanju epidemije. 

11.4 Kje so objavljene dodatne informacije o verskem življenju v času epidemije?
Vse duhovnike in vernike vabijo, da redno spremljajo spletno stran 
www.katoliska-cerkev.si ter spletno stran svoje škofije in župnije. Slovenskim katoličanom ponujamo nekaj duhovnih spodbud za okrepitev vere v času epidemije COVID-19 na posebni spletni strani Katoliške cerkve. Za dodatne informacije lahko posredujejo sporočilo na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Slovenski škofje pozivajo duhovnike, redovnice in redovnike, pastoralne delavce ter vse katoličane, da spoštujejo ukrepe Vlade RS in priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19. Omejitve našega verskega življenja so neizogiben napor, da lahko obvarujemo sebe in svoje bližnje pred okužbo.

 

Tajništvo SŠK

EXODUS TV PROGRAM OD  03. 04. 21  do 14. 04. 2021

 

Vredno ogleda: Neposredni prenosi iz Vatikana

nedelja 28. 03. 21- CVETNA NEDELJA

10.30 v živo, Vatikan: sv. maša Cvetne nedelje

četrtek 01. 04. 21- VELIKI ČETRTEK

10.00 v živo: Vatikan: Veliki četrtek, Krizmena sv. maša

18:00 v živo: Vatikan: Veliki četrtek, sv. maša Gospodove večerje

petek 02. 04. 21- VELIKI PETEK

18:00 v živo: Veliki petek - Vatikan: Liturgija Gospodovega trpljenja iz Vatikana 

 21:00 v živo: Vatikan: Križev pot

sobota 03. 04. 21- VELIKA SOBOTA

19:30 v živo: Vatikan; sv. maša Velikonočne vigilije 

nedelja 04. 04. 21- VELIKONOČNA NEDELJA

10:00 v živo Vatikan: sv. maša Velikonočne nedelje

12:00 v živo: Urbi et orbi - blagoslov mestu in svetu


EXODUS TV PROGRAM OD  03. 04. 21  do 14. 04. 2021

 

sobota, 03.04.2021


06:00 Postni glasbeni program Exodus Tv s skupino Veselje
08:00 Janezov Evangelij, 2. del, igrani film
09
:05 Novice Radia Vatikan
09
:25 Postna razmišljanja upok. nadškofa Antona Stresa, 6.
09
:50 Križev pot, Guy Gilbert
14
:00 Križanje Jezusa Kristusa po Mariji Valtorti
15:00 V živo: Vatikan: Križev pot
17:00 Postni govori Primoža Krečiča: Skrivnost križa, 6.
17:15 Križev pot, p. Marko Ivan Rupnik
19
:15 Postni govori Cirila Čuša: Marijine drže v postu, 7.
19
:30 Prenos: Velikonočna vigilija iz Vatikana s papežem Frančiškom 2021
21:30 Mladifest 2020 Medjugorje 23. del, Jezusov pasijon
22:30 Poročilo iz Vatikana
23
:05 Novice iz Svete dežele

 

nedelja, 04.04.2021


06:00 v živo: sv. maša Gospodovega Vstajenja iz kapele Exodus Tv
07:00 Novice iz Svete dežele
07:20 Svetnik dneva
07:30 Poročilo iz Vatikana
08:05 Brevir - Hvalnice
08:15 Dnevna molitvena ura, Molitveno bogoslužje
08:30 v živo: sv. maša Cvetne nedelje iz Bazilika Matere Usmiljenja v Mariboru
19:25 Kateheze brata Juna - Jezus obudi Lazarja
10:00 Prenos: Velikonočna sv. maša Gospodovega vstajenja iz Vatikana
12:00 Urbi et orbi, papežev blagoslov mestu in svetu z nagovorom
12:30 v živo: sv. maša Gospodovega Vstajenja iz kapele Exodus Tv
14:30 Sveta maša iz mariborske Bazilike Matere usmiljenja, ponovitev
15:35 Mladifest 2020 Medjugorje 23. del, Jezusov pasijon
16:35 Poročilo iz Vatikana
17:05 Novice iz Svete dežele
17:30 Rožni venec, častitljivi del
18:00 Velikonočna sv. maša Gospodovega vstajenja iz Vatikana, ponovitev
20:00 Jezusov morilec, igrani film
22:00 V družbi z Jezusom: Stanko Domajnko, zlatomašnik iz Celja
23
:00 Velikonočni govor škofa Antona Jamnika: Z Očetovim srcem, 6. in 7.


 

 

ponedeljek, 05.04.202108:00 Velikonočna vigilija iz Vatikana s papežem Frančiškom 2021
10:00 Mladifest 2020 Medjugorje 23. del, Jezusov pasijon
11:00 Poročilo iz Vatikana
11:30 Rožni venec, veseli del
12:00 Sveta maša, v živo iz studijske kapele
12:45 Dnevna molitvena ura, Molitveno bogoslužje
13:00 Poročilo iz Vatikana
13:30 Novice iz Vatikana
13:50 Svetnik dneva
14:00 Jezusov morilec, igrani film
16:00 V družbi z Jezusom: Stanko Domajnko, zlatomašnik iz Celja
17:00 Velikonočni govor škofa Antona Jamnika: Z Očetovim srcem, 6. in 7.
17:30 Rožni venec, veseli del
18:00 Sveta maša, ponovitev
18:45 Večernice, Molitveno bogoslužje
19
:00 Poročilo iz Vatikana
19
:30 Novice iz Vatikana
19
:50 Svetnik dneva
20:00 Sveti Patrik, romanje miru, dok. film
21:05 Glasbeni program Exodus Tv s skupino Veselje
23
:08 Žetev ob Nilu, 2. del: Kri mučencev - seme novih krščanskih obzorij, dok. film

 

torek, 06.04.202108:00 Jezusov morilec, igrani film
10:00 V družbi z Jezusom: Stanko Domajnko, zlatomašnik iz Celja
11:00 Velikonočni govor škofa Antona Jamnika: Z Očetovim srcem, 6. in 7.
11:30 Rožni venec, žalostni del
12:00 Sveta maša, v živo iz studijske kapele
12:45 Dnevna molitvena ura, Molitveno bogoslužje
13:00 Prodajno okno - Planet zdravja
13:50 Svetnik dneva
14:00 Sveti Patrik, romanje miru, dok. film
15:05 Glasbeni program Exodus Tv s skupino Veselje
17:08 Žetev ob Nilu, 2. del: Kri mučencev - seme novih krščanskih obzorij, dok. film
17:30 Rožni venec, žalostni del
18:00 Sveta maša, ponovitev
18:45 Večernice, Molitveno bogoslužje
19
:00 Prodajno okno Biostile
20:00 Na robu znanega: Objavljeni podatki pcr testov in mrna cepiv
21:00 Egipt - Blagoslov Egiptovskih kristjanov, dok. film
21:35 Novice Radia Vatikan
22:00 Poročilo iz Vatikana
22:35 Novice iz Svete dežele
23
:00 Duhovna zrelost - 2. del, Joyce Meyer

 

sreda, 07.04.2021


08:00 Sveti Patrik, romanje miru, dok. film
19:15 V živo: Papeževa kateheza in avdienca
11:08 Žetev ob Nilu, 2. del: Kri mučencev - seme novih krščanskih obzorij, dok. film
11:30 Rožni venec, častitljivi del
12:00 Sveta maša, v živo iz studijske kapele
12:45 Dnevna molitvena ura, Molitveno bogoslužje
13:00 Prodajno okno - Net tv
13:50 Svetnik dneva
14:00 Na robu znanega: Objavljeni podatki pcr testov in mrna cepiv
15:00 Egipt - Blagoslov Egiptovskih kristjanov, dok. film
15:35 Novice Radia Vatikan
16:00 Poročilo iz Vatikana
16:35 Novice iz Svete dežele
17:00 Duhovna zrelost - 2. del, Joyce Meyer
17:30 Rožni venec, častitljivi del
18:00 Sveta maša, ponovitev
18:45 Večernice, Molitveno bogoslužje
19
:00 Prodajno okno Biostile
19
:50 Svetnik dneva
20:00 Novice Radia Vatikan
20:25 Mjanmar - Po isti poti, dok. film
21:00 Prodajno okno: Terrapromo
22:00 Papeževa kateheza in avdienca
23
:00 Odstranite ovire - 1. del, Joyce Meyer

četrtek, 08.04.2021


08:00 Na robu znanega: Objavljeni podatki pcr testov in mrna cepiv
09
:00 Egipt - Blagoslov Egiptovskih kristjanov, dok. film
09
:35 Novice Radia Vatikan
10:00 Poročilo iz Vatikana
10:35 Novice iz Svete dežele
11:00 Duhovna zrelost - 2. del, Joyce Meyer
11:30 Rožni venec, svetli del
12:00 Sveta maša, v živo iz studijske kapele
12:45 Dnevna molitvena ura, Molitveno bogoslužje
13:00 Prodajno okno - Net tv
13:50 Svetnik dneva
14:00 Novice Radia Vatikan
14:25 Mjanmar - Po isti poti, dok. film
15:00 Prodajno okno: Terrapromo
16:00 Papeževa kateheza in avdienca
17:00 Odstranite ovire - 1. del, Joyce Meyer
17:30 Rožni venec, svetli del
18:00 Sveta maša, ponovitev
18:45 Večernice, Molitveno bogoslužje
19
:00 Prodajno okno Biostile
19
:50 Svetnik dneva
20:00 Egipt - Zaznamovani s križem, dok. film
20:35 Zasebna razodetja: Križev pot z Edsonom Glauberjem
21:35 Novice Radia Vatikan
22:00 Od grofične do služabnice, ustanoviteljica Usmiljenk, dok. film
23
:00 Odstranite ovire - 2. del, Joyce Meyer

petek, 09.04.2021


08:00 Novice Radia Vatikan
08:25 Mjanmar - Po isti poti, dok. film
09
:00 Prodajno okno: Terrapromo
10:00 Papeževa kateheza in avdienca
11:00 Odstranite ovire - 1. del, Joyce Meyer
11:30 Rožni venec, žalostni del
12:00 Sveta maša, v živo iz studijske kapele
12:45 Dnevna molitvena ura, Molitveno bogoslužje
13:00 Prodajno okno - Net tv
13:50 Svetnik dneva
14:00 Egipt - Zaznamovani s križem, dok. film
14:35 Zasebna razodetja: Križev pot z Edsonom Glauberjem
16:35 Novice Radia Vatikan
16:00 Od grofične do služabnice, ustanoviteljica Usmiljenk, dok. film
17:00 Odstranite ovire - 2. del, Joyce Meyer
17:30 Rožni venec, žalostni del
18:00 Sveta maša, ponovitev
18:45 Večernice, Molitveno bogoslužje
19
:00 Prodajno okno Biostile
19
:50 Svetnik dneva
20:00 Prodali so duše za rock and roll, 17.
20:35 Glas Medjugorja, april 2021
22:10 Poročilo iz Vatikana
22:45 Novice iz Svete dežele
23
:10 Izumitelj Janez Puh, dok. film

 

sobota, 10.04.2021


08:00 Egipt - Zaznamovani s križem, dok. film
08:35 Zasebna razodetja: Križev pot z Edsonom Glauberjem
9
:35 Novice Radia Vatikan
10:00 Od grofične do služabnice, ustanoviteljica Usmiljenk, dok. film
11:00 Odstranite ovire - 2. del, Joyce Meyer
11:30 Rožni venec, veseli del
12:00 Sveta maša, ponovitev
12:45 Dnevna molitvena ura, Molitveno bogoslužje
13:00 Novice iz Svete dežele
13:20 Svetnik dneva
13:30 Poročilo iz Vatikana
14:00 Prodali so duše za rock and roll, 17.
14:35 Glas Medjugorja, april 2021
16:10 Poročilo iz Vatikana
16:45 Novice iz Svete dežele
17:10 Izumitelj Janez Puh, dok. film
17:30 Rožni venec, veseli del
18:00 Sveta maša, ponovitev
18:45 Večernice, Molitveno bogoslužje
19
:00 Novice iz Svete dežele
19
:20 Svetnik dneva
19
:30 Poročilo iz Vatikana
20:00 Resnične zgodbe z Jezusom: Sarah, igrani film
20:35 Dober dan dobri ljudje
21:35 Ukrajina: Apostolska dela 2000 let kasneje, dok. film
22:05 Poročila iz Vatikana; Papeževo potovanje v Irak, 1.
22:35 Poročila iz Vatikana; Papeževo potovanje v Irak, 2.
23
:05 Z učiteljem Cerkve: Kaj naroča Bog v deveti zapovedi? 1. del

 

nedelja, 11.04.2021


08:00 Poročilo iz Vatikana
08:30 Sveta maša iz mariborske Bazilike Matere usmiljenja, v živo
09
:35 Glas Medjugorja, april 2021
11:10 Izumitelj Janez Puh, dok. film
11:30 Rožni venec, častitljivi del
12:00 Sveta maša, ponovitev
12:45 Dnevna molitvena ura, Molitveno bogoslužje
13:00 Sveta maša iz mariborske Bazilike Matere usmiljenja, ponovitev
14:00 Resnične zgodbe z Jezusom: Sarah, igrani film
14:35 Dober dan dobri ljudje
15:00 prenos: Obred posvetitve Marinke Novak v red posvečenih devic
15:35 Ukrajina: Apostolska dela 2000 let kasneje, dok. film
16:05 Poročila iz Vatikana; Papeževo potovanje v Irak, 1.
16:35 Poročila iz Vatikana; Papeževo potovanje v Irak, 2.
17:05 Z učiteljem Cerkve: Kaj naroča Bog v deveti zapovedi? 1. del
17:30 Rožni venec, častitljivi del
18:00 Sveta maša, ponovitev
18:45 Večernice, Molitveno bogoslužje
19
:00 Sveta maša iz mariborske Bazilike Matere usmiljenja, ponovitev
20:00 Igrani film: Vstajenje
21:00 V Jezusovi družbi: gospod Ivan Holobar, župnik v Gorišnici
22:00 Alfi med prijatelji, glasbena oddaja
23
:00 Deli Jezusa!

 

ponedeljek, 12.04.2021


08:00 Resnične zgodbe z Jezusom: Sarah, igrani film
08:35 Dober dan dobri ljudje
09
:35 Ukrajina: Apostolska dela 2000 let kasneje, dok. film
10:05 Poročila iz Vatikana; Papeževo potovanje v Irak, 1.
10:35 Poročila iz Vatikana; Papeževo potovanje v Irak, 2.
11:05 Z učiteljem Cerkve: Kaj naroča Bog v deveti zapovedi? 1. del
11:30 Rožni venec, veseli del
12:00 Sveta maša, v živo iz studijske kapele
12:45 Dnevna molitvena ura, Molitveno bogoslužje
13:00 Prodajno okno - Net tv
13:50 Svetnik dneva
14:00 Igrani film: Vstajenje
15:00 V Jezusovi družbi: gospod Ivan Holobar, župnik v Gorišnici
16:00 Alfi med prijatelji, glasbena oddaja
17:00 Deli Jezusa!
17:30 Rožni venec, veseli del
18:00 Sveta maša, ponovitev
18:45 Večernice, Molitveno bogoslužje
19
:00 Prodajno okno - Planet zdravja
19
:50 Svetnik dneva
20:00 Duhovnost in umetnost
20:50 Za skupno dobro: Požar v katedrali Notre Dame - znamenje časa? Msgr. Chauvet.
21:45 Otroci potrošnje, dok film
23
:00 Ostanite močni, 1. del, Joyce Meyer

torek, 13.04.2021


08:00 Igrani film: Vstajenje
09
:00 V Jezusovi družbi: gospod Ivan Holobar, župnik v Gorišnici
10:00 Alfi med prijatelji, glasbena oddaja
11:00 Deli Jezusa!
11:30 Rožni venec, žalostni del
12:00 Sveta maša, v živo iz studijske kapele
12:45 Dnevna molitvena ura, Molitveno bogoslužje
13:00 Prodajno okno - Planet zdravja
13:50 Svetnik dneva
14:00 Duhovnost in umetnost
14:50 Za skupno dobro: Požar v katedrali Notre Dame - znamenje časa? Msgr. Chauvet.
15:45 Otroci potrošnje, dok film
17:00 Ostanite močni, 1. del, Joyce Meyer
17:30 Rožni venec, žalostni del
18:00 Sveta maša, ponovitev
18:45 Večernice, Molitveno bogoslužje
19
:00 Prodajno okno Biostile
19
:50 Svetnik dneva
20:00 2. vatikanski koncil in nove binkošti, 18. del
21:00 Bolivija - V srcu Bolivije, dok. film
21:35 Z učiteljem Cerkve: Kaj naroča Bog v deveti zapovedi? 2. del
22:05 Nuba - ljudje z druge strani
23
:00 Ostanite močni, 2. del, Joyce Meyer

 

sreda, 14.04.2021

08:00 Duhovnost in umetnost
08:45 Z učiteljem Cerkve: Kaj naroča Bog v deveti zapovedi? 2. del
09
:15 Prenos: Papeževa kateheza in avdienca
10:10 Za skupno dobro: Požar v katedrali Notre Dame - znamenje časa? Msgr. Chauvet.
11:00 Ostanite močni, 1. del, Joyce Meyer
11:30 Rožni venec, častitljivi del
12:00 Sveta maša, v živo iz studijske kapele
12:45 Dnevna molitvena ura, Molitveno bogoslužje
13:00 Prodajno okno - Net tv
13:50 Svetnik dneva
14:00 2. vatikanski koncil in nove binkošti, 18. del
15:00 Bolivija - V srcu Bolivije, dok. film
15:35 Z učiteljem Cerkve: Kaj naroča Bog v deveti zapovedi? 2. del
16:05 Nuba - ljudje z druge strani
17:00 Ostanite močni, 2. del, Joyce Meyer
17:30 Rožni venec, častitljivi del
18:00 Sveta maša, ponovitev
18:45 Večernice, Molitveno bogoslužje
19
:00 Prodajno okno Biostile
19
:50 Svetnik dneva
20:00 Dober dan, dobri ljudje: Sv. Šarbel, zavetnik vere, upanja in miru
21:00 Prodajno okno: Terrapromo
21:50 Svetnik dneva
22:00 Papeževa kateheza in avdienca
23
:00 Kaj je vera in kako deluje? 1. del, Joyce Meyer